Słów kilka o wierzytelności

Słów kilka o wierzytelności

Wierzytelność stanowi prawo majątkowe, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Poniżej przeczytasz, czym jest wierzytelność i co to dla Ciebie oznacza. Definicja wierzytelności jest określona w księdze trzeciej kodeksu cywilnego - zobowiązania. Oznacza ona roszczenia wierzyciela do świadczeń, jakie zobowiązany jest zapłacić dłużnik. 

Zaczniemy od tego, że nie należy mylić wierzytelności z długiem. Dług to zobowiązanie, które leży po stronie dłużnika. Wierzytelność to prawo wierzyciela do świadczenia, które ma mu zapłacić dłużnik. 

Stronami wierzytelności jest wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel to osoba, której dłużnik zobowiązał się do spłaty swojego zadłużenia. Wierzycielem może być bank udzielający kredytu, firma faktoringowa, operator usługi telekomunikacyjnych, dowolna firma świadcząca swoje usługi, jak również osoba prywatna pożyczająca pieniądze. Dłużnik to osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby na podstawie łączącej je wierzytelności.

Wierzytelności możemy podzielić na wymagalne i niewymagalne. Wierzytelność wymagalna różni się tym od wierzytelności niewymagalnej, że jej termin spłaty upłynął. Wierzyciel może prawnie wyciągać konsekwencje, które przewiduje umowa między stronami. Gdy takiej umowy nie było wierzyciel może wtedy odwoływać się do zapisów występujących w Kodeksie cywilnym. Przykładem wykorzystania kodeksu cywilnego jest naliczanie odsetek dłużnikowi, wezwanie do zapłaty i windykowanie. 

Pamiętaj, że wierzytelność możesz sprzedać, o ile w umowie nie widnieją zapisy o zakazie jej cesji. Sprzedaż wierzytelności nie różni się niczym, od innych praw majątkowych, dzięki czemu możesz ją odsprzedać podmiotom trzecim, które nie występują w zawartej między wierzycielem a dłużnikiem umowie. Taką sprzedaż nazywamy cesją. Nie musi jednak ona dotyczyć całej wierzytelności, a na przykład określonej kwoty. Wierzytelność może być przekazana do podmiotu trzeciej na określony czas i w przypadku nieuregulowania wraca do wierzyciela.

Nie musisz pytać dłużnika o zgodę na sprzedaż wierzytelności. Jeżeli ją sprzedajesz to powinieneś Ty, albo podmiot trzeci skutecznie powiadomić dłużnika o cesji. 

W polecaniu podmiotów trzecich przy sprzedaży wierzytelności nie mamy sobie równych. Jeżeli chcesz taką sprzedać skontaktuj się z nami - skutecznie pomożemy. 

 

Ostatnie artykuły
Almanach PZF 2021
Almanach PZF 2021

Almanach Polskiego Związku Faktorów 2021  Pragniemy poinformować, że jest już dostępny coroczny Almanach Polskiego Związku Faktorów. W tegorocznym wydaniu …

Faktoring zakupowy
Faktoring zakupowy

Polscy przedsiębiorcy zmagają się z pandemicznym problemem nieterminowego płacenia za faktury przez ich klientów. Jest to duże utrudnienie zarządzania …

Faktoring dla startupów
Faktoring dla startupów

Miesiąc temu założyłeś firmę, pozyskałeś pierwszych klientów i uważasz, że biznes rozwija się zbyt wolno? Idealnie trafiłeś! Zapoznając się …

Partnerami naszego serwisu są
Serwis faktoringowy