INFORMACJE O LEASINGU

Czym jest leasing?

Leasing jest świetnym rozwiązaniem dla firm, które planują zakup sprzętu czy pojazdów ale nie mają wystarczającej ilości środków. W ramach leasingu dochodzi do podpisania umowy leasingowej pomiędzy dwiema stronami: finansującym (inaczej leasingodawcą) oraz korzystającym (inaczej leasingobiorcą). Na podstawie tej umowy leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do skorzystania z wybranego sprzętu, maszyn czy nieruchomości na uzgodniony okres w zamian za opłaty ratalne (leasingowe). Zatem leasing pozwala na korzystanie z określonych dóbr bez konieczności ich zakupu. Decydując się na leasing należy jednak pamiętać o opłacie wstępnej.

Głównymi korzyściami wynikającymi z korzystania z leasingu przez przedsiębiorców jest niewielkie wykorzystanie własnego kapitału czy możliwość rozliczania podatku VAT.

W Polsce leasing regulowany jest przez kodeks cywilny, na którego podstawie spisuje się umowy leasingowe. W wyniku takiej umowy korzystający z leasingu może użytkować dane dobro materialne (np. pojazd) w zamian za comiesięczną opłatę na konto finansującego (leasingodawcy). Umowę leasingową podpisuje się na z góry określony czas, a po tym czasie leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu po ustalonej cenie. Zwykle ta cena stanowi 1% wartości tego przedmiotu.

Informacje o leasingu
Co można wziąć w leasing?

Leasingobiorcy najczęściej podpisują umowy leasingowe z myślą o pojazdach. Warto pamiętać, że nie jest to jedyny przedmiot, który może zostać objęty taką umową. Innymi przedmiotami, które można wziąć w leasing są maszyny, lokale, sprzęt komputerowy i biurowy czy wyposażenie lokalu (meble). Z tego względu firmy często wybierają leasing zamiast kredytu inwestycyjnego.

Leasing online

Leasing online jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, które zyskuje coraz większą popularność na rynku leasingowym. Dzięki tej formie leasingu przedsiębiorca nie musi opuszczać biura czy domu chcąc dopełnić wszelkich formalności.

Chcąc skorzystać z leasingu online wystarczy złożyć wniosek przez internet. Następnie wniosek jest analizowany i na jej podstawie ocenia się finanse firmy. Gdy leasingobiorca otrzyma pozytywną odpowiedź, umowa leasingowa zostanie przesłana do panelu klienta.

Partnerami naszego serwisu są
Serwis faktoringowy